ΟΡΑΜΑ

Διοίκηση
άλλων αθλημάτων

Ο Γιώργος Ανδρεάδης, με τις γνώσεις και την εμπειρία του, όπως για παράδειγμα αυτή του να είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1987, έχει εμπλακεί σε πολλές επιτροπές και συμβούλια που φέρουν την ευθύνη οργάνωσης μεγάλων γεγονότων, και κυρίως την ευθύνη να επιβεβαιώσουν τη θέση του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

  • Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (από το 2011 έως σήμερα)
  • Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (από το 2000 έως σήμερα)
  • Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2003-2007)
  • Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Μεσογειακών Αγώνων (1991)
  • Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (1980-1984)
  • Μέλος της Επιτροπής της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (1980-1984)
  • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Υποψηφιότητας της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 (1988-1990)