ΟΡΑΜΑ

Επαγγελματική Καριέρα

Πέρα από τις θέσεις μέσα στον κόσμο της ιστιοπλοΐας, ο Γιώργος Ανδρεάδης κατείχε διάφορες εκτελεστικές και διευθυντικές θέσεις όπως και θέσεις μέλους συμβουλίου στο ναυτιλιακό καθώς και στο βιομηχανικό, τραπεζικό και ταξιδιωτικό τομέα. Οι πιο σημαντικές αναφέρονται στη συνέχεια :

 • Γενικός Υποδιευθυντής στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Διευθυντής της Τράπεζας Επενδύσεων
 • Διευθυντής της Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων Φοίνιξ
 • Αντιπρόεδρος των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ιωνική
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας του Λονδίνου
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ναυπηγεία Ελευσίς
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ελληνική Βιομηχανία Επεξεργασίας και Συσκευασίας Χυμών
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Τράπεζα Πειραιώς
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Τράπεζα Αττικής
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Εμπορική Τράπεζα της Εγγύς Ανατολής
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Μέλος του Συμβουλίου: Ελληνική Αλληλασφάλεια εκ κινδύνων πολέμου
 • Συνεργάτης του Institute of Directors (Ινστιτούτου Διευθυντών)
 • Μέλος του Conference Board (Συμβουλίου Συνδιασκέψεων)