ΟΡΑΜΑ

Ρόλοι εντός της ISAF

Ο Γιώργος Ανδρεάδης έχει συμμετάσχει ευρέως σε επιτροπές και συμβούλια της ISAF.

Ήταν παρών στην ISAF την εποχή της IYRU καθώς και κατά τη μετάβαση και μέχρι τη σημερινή μορφή της.

 • Μέλος του Συμβουλίου της ISAF (1994-1998, 2008-2012)
 • Αντιπρόεδρος της ISAF ( 1986-1994, 1998-2008, 2012-2016)
 • Τεχνικός Απεσταλμένος της ISAF για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (2003 και 2007)
 • Μέλος της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης της ISAF (2000-2008)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας της ISAF (1994-1998)
 • Μέλος του Συμβουλίου της ISAF (1994-1998)
 • Αντιπρόεδρος της IYRU (1986-1994)
 • Επίσημος Απεσταλμένος της IYRU για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (1989 και 1993)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Σκαφών με Σταθερή Καρίνα της IYRU (1983-1990)
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σκαφών με Σταθερή Καρίνα της IYRU (1978-1983)
 • Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής της IYRU (Συμβούλιο) (1982-1986)
 • Μέλος της Επιτροπής Σκαφών με Σταθερή Καρίνα της IYRU (1972-1978)


ISAF Council Members – November 2012 © ISAF/David Brannigan